W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

Czym jest giełda?

ABC początkującego inwestora, czyli trzy pytania o giełdę

Poniżej sprawdzisz, czym jest giełda i dlaczego jest ona ważna dla inwestorów i notowanych na niej spółek.

1. Co to jest giełda?

Słowo „giełda” powszechnie kojarzy się z miejscem, gdzie sprzedający i kupujący wymieniają się towarami, wśród których każdy ma swoją określoną cenę. Dokładnie na tej samej zasadzie działają giełdy papierów wartościowych. Różnica polega na tym, że na takiej giełdzie handluje się tzw. papierami wartościowymi. To np. akcje firm.

Nie mają one żadnej fizycznej postaci - funkcjonują jako zapisy elektroniczne w instytucjach kontrolujących handel. Dają jednak swoim posiadaczom określone prawa.

Jeżeli firma udostępnia akcje do handlu na giełdzie, mówimy o niej, że jest notowana na giełdzie.

Czy wiesz, że... Pierwsze giełdy pieniężne w europejskich miastach prężnie funkcjonowały już w XV i XVI wieku, powstawały m.in. we Włoszech i na terenie Niderlandów. Handlowano na nich podstawowymi dla ówczesnych kupców instrumentami finansowymi, czyli wekslami. Niektórzy historycy dowodzą, że nazwa „giełda”, czyli holenderska „beurs” wzięła się od rodziny handlarzy Van der Buerse. Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN podaje, że polska „giełda” pochodzi od nazwy domu kupieckiego w Toruniu, gdzie kupcy „zbierali się, by dokonywać transakcji handlowych”.

2. Co to są akcje i dlaczego inwestorzy nimi handlują?

Akcje dają ich posiadaczowi prawo współwłasności danej spółki. Kupując nawet jedną akcję jej nabywca staje się tzw. akcjonariuszem w spółce.

Liczba akcji danej spółki jest ściśle ograniczona. Inwestor kupuje je po określonym kursie, czyli cenie za jedną akcję. Jest on wyznaczany na podstawie tego, za ile dotychczasowi akcjonariusze są gotowi sprzedać akcje i po ile nowi inwestorzy chcą je kupić. Jeżeli te kwoty po obu stronach są zgodne, wówczas dochodzi do transakcji i akcje zmieniają właściciela. Ponieważ inwestorów są tysiące, to nie mają oni ze sobą bezpośredniego kontaktu, a cały handel odbywa się drogę elektroniczną.

Celem inwestora jest zysk. Najlepszą z jego punktu widzenia sytuacją jest więc to, by tanio kupić akcje, a potem drogo je sprzedać. Posiadaczowi akcji powinno zależeć więc na rozwoju spółki, bo wówczas będzie to sprzyjać wzrostowi kursu jej akcji. Jako współwłaścicielowi spółki przysługuje mu również prawo do czerpania korzyści z jej zysków. Jeżeli taka jest decyzja większości, wówczas raz w roku akcjonariusze dzielą między sobą zysk spółki. Mówimy wtedy o wypłacie tzw. dywidendy.

Akcjonariuszowi przysługuje też prawo do czerpania informacji o spółce, a także do współdecydowania o jej rozwoju. Im więcej ma akcji, tym większy wpływ może mieć na spółkę. W praktyce jednak mniejszościowi akcjonariusze raczej nie mają siły przebicia i nie podejmują kluczowych decyzji.

3. Po co spółka chce być notowana na giełdzie?

Najważniejsze są dwa powody: po pierwsze pieniądze, a po drugie - prestiż.

Jeżeli chodzi o pieniądze, to zwykle spółka potrzebuje ich na dalszy rozwój. Nie zawsze chce korzystać np. z kredytu w banku. Dlatego właściciele decydują się sprzedać część akcji nowym inwestorom po określonej cenie. Mogą zrobić to w tzw. ofercie publicznej, by dostęp do akcji miało jak najwięcej chętnych. W takiej ofercie akcje mogą kupować zarówno osoby prywatne, jak również inne firmy. Wówczas o tych pierwszych mówimy, że są inwestorami indywidualnymi. Ci drudzy to inwestorzy instytucjonalni.

Pozyskane od inwestorów pieniądze spółka może przeznaczyć na swój dalszy rozwój, a więc np. na budowę nowej fabryki.

Ważna jest również sprawa prestiżu. Spółka notowana na giełdzie jest lepiej rozpoznawalna, często budzi większą wiarygodność, co np. pozwala jej łatwiej zdobywać nowych klientów. O jej wynikach i produktach rozmawiają i piszą obserwatorzy rynku, analitycy, dzięki czemu może ona dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Czy wiesz, że... Pierwszą w historii w pełni publiczną ofertę akcji przeprowadziła Kompania Wschodnioindyjska na giełdzie w Amsterdamie. Było to w 1602 roku. Działająca w handlu i transporcie morskim Kompania była wówczas największym koncernem międzynarodowym, który finansował swoją działalność m.in. właśnie z pieniędzy od inwestorów. Jej akcjonariusze dostawali też dywidendę.

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.