W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

Czym można handlować?

Czym można handlować na giełdzie?

Poniżej znajduje się opis podstawowych instrumentów finansowych, które są notowane na GPW.

Akcja - najprościej mówiąc to papier wartościowy, który potwierdza, że jej posiadacz jest współwłaścicielem spółki notowanej na giełdzie, czyli jest tzw. akcjonariuszem. Wynika z tego kilka ważnych praw. Może m.in. sprzedać akcje, mieć udział w zyskach spółki, ma też prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji i wreszcie do praw poboru.

Prawo poboru (PP) - nie jest to papier wartościowy stale notowany na giełdzie. Pojawia się natomiast w sytuacji, gdy spółka, która już jest notowana, postanawia wypuścić na rynek akcje nowej emisji. Wówczas daje dotychczasowym akcjonariuszom pierwszeństwo w dokupieniu nowych papierów. W ten sposób np. posiadacz akcji zyskuje prawo do dokupienia 1 nowej akcji na każde 5 starych, które już ma.

Jeżeli nie chce z tego prawa skorzystać może odsprzedać PP innym inwestorom właśnie za pośrednictwem giełdy.

Prawo do akcji (PDA) - można powiedzieć, że jest to przejściowa forma akcji sprzedawanych przez spółkę. Powstają wtedy, gdy inwestor kupuje świeżo emitowane akcje spółki, a te nie są jeszcze oficjalnie zarejestrowane. Inwestor może jednak sprzedać PDA na giełdzie jeszcze zanim do obrotu wejdą same akcje.

Obligacja to papier wartościowy, który może zostać wyemitowany przez spółkę, ale również przez np. przez gminę. Kupując obligację inwestor pożycza temu podmiotowi sumę równą jej cenie. W zamian za to podmiot ma wypłacać posiadaczowi obligacji określone odsetki, a potem w konkretnym terminie odkupić obligację po określonej cenie.

Obligacja jest więc formą „pożyczki”, a jej posiadacz w przeciwieństwie do posiadacza akcji nie staje się współwłaścicielem spółki. Może jednak bez problemu sprzedać obligację jako papier wartościowy innemu inwestorowi.

Kontrakt terminowy - to forma umowy, zgodnie z którą jeden inwestor decyduje się kupić kontrakt, a drugi sprzedać go po określonej cenie i w określonym terminie. Cena samego kontraktu zależy z kolei od wartości tzw. instrumentu bazowego, którym może być właściwie dowolny papier wartościowy albo nawet indeks giełdowy.

Czy wiesz, że... Na warszawskiej giełdzie są notowane akcje 474 spółek (bez rynku NewConnect). Na NewConnect można z kolei handlować akcjami 434 spółek. Rozwija się też rynek obligacji Catalyst. Tylko w 2014 roku emitenci wypuścili za jego pośrednictwem 177 serii obligacji i tym sposobem na Catalyst jest ich już ponad 500.

Stan na 7.07.2015

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.