W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

Droga spółki na giełdę

Od decyzji do debiutu, czyli droga spółki na giełdę

Zanim akcje firmy trafią na giełdę, musi ona zachęcić inwestorów do ich kupna, a także przekonać nadzorców rynku o swojej wiarygodności.

Poniżej tłumaczymy krok po kroku, w jaki sposób firma może udostępnić inwestorom akcje w obrocie na giełdzie.

1. Decyzja walnego zgromadzenia i tzw. dematerializacja akcji - aby akcje spółki trafiły na GPW, musi ona stać się spółką akcyjną. Dopiero wówczas jej dotychczasowi właściciele mogą zdecydować o tym, że postarają się, by spółka znalazła się na giełdzie. Mogą umówić się, że sprzedadzą tą drogą część posiadanych akcji, bądź wyemitują nowe. Często zdarza się też, że wybierają obie drogi jednocześnie.

W tym momencie pojawia się kwestia tzw. dematerializacji akcji. Oznacza to, że właściciele spółki muszą zgłosić się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, by ten zarejestrował akcje spółki na swoich kontach. W ten sposób spółka staje się tzw. spółką publiczną.

2. Czas przygotować prospekt emisyjny - celem spółki jest pozyskanie pieniędzy ze sprzedaży akcji inwestorom. By go osiągnąć, spółka musi ich przekonać do kupna akcji. W tym celu przygotowuje tzw. prospekt emisyjny. To dokument, w którym spółka ma za zadanie rzetelnie opisać swoją działalność, przedstawić cel emisji akcji, wreszcie pokazać plany rozwoju i wyniki finansowe.

Zanim jednak treść dokumentu poznają potencjalni inwestorzy, musi on zostać zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dopiero wówczas spółka może go upublicznić - od tego momentu prospekt emisyjny staje się podstawowym dokumentem, na podstawie którego inwestorzy, analitycy i wszyscy zainteresowani będą oceniać opłacalność potencjalnej inwestycji w akcje spółki.

3. Zapisy na akcje - od momentu publikacji prospektu emisyjnego spółka zabiega o zainteresowanie inwestorów swoją ofertą. Władze firmy zachęcają zwykle do kupna akcji zarówno drobnych inwestorów, jak i dużych, zwanych instytucjonalnymi, czyli np. fundusze inwestycyjne. I jedni i drudzy w określonych wcześniej terminach mogą składać zapisy na akcje po określonej cenie.

Czy wiesz, że... W sytuacji, gdy kupujesz akcje spółki, zanim wejdzie ona na giełdę, mówimy o tym, że transakcja ma miejsce na tzw. rynku pierwotnym. Gdy akcje sią już w obrocie giełdowym, to handel nimi ma miejsce w ramach tzw. rynku wtórnego.

W praktyce jednak warto pamiętać o tym, że to ci najwięksi inwestorzy decydują o powodzeniu całej oferty, a więc jeżeli nie są zainteresowani kupnem akcji po proponowanej przez spółce cenie, ta może ją obniżyć.

Zapisując się na akcje inwestor deklaruje, ile chce ich kupić po tzw. cenie maksymalnej wskazanej przez spółkę.

Czy wiesz, że... Cena maksymalna a cena emisyjna akcji. Drobni inwestorzy składają zapisy na akcje po określonej przez spółkę cenie maksymalnej. Nie oznacza to jednak, że będzie to ostateczna cena, którą zapłacą. Jeżeli np. inwestorzy instytucjonalni będą chcieli zapłacić za akcje mniej, a spółka się na to zgodzi, wówczas cena zostaje obniżona. W takiej sytuacji mniej zapłacą również drobni inwestorzy. Ostateczna cena emisyjna akcji może być więc niższa bądź równa cenie maksymalnej.

4. Przydział akcji - to moment, w którym zakupione akcje zostają zapisane na rachunkach maklerskich inwestorów. Jeżeli liczba zapisów przekracza liczbę dostępnych w ofercie akcji, wówczas trzeba się liczyć z tzw. redukcją zapisów. Jeżeli ma ona miejsce, to inwestor dostaje mniej akcji, niż chciał, a niewykorzystane pieniądze wracają na jego rachunek.

5. Debiut na GPW - po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu pozwolenia od władz GPW, akcje spółki trafiają do obrotu giełdowego. Ich cena będzie się zatem zmieniać. Od tej pory inwestor może dokupować akcje firmy, bądź sprzedać je nawet podczas pierwszego dnia notowań.

wykres T.5.1 wykres T.5.1

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.