W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

Indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe. Dzięki nim wiemy, czy na giełdzie dzieje się dobrze czy źle

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak chaotyczne, niewiele mówiące wykresy. Gdy jednak zostaniesz inwestorem, szybko okaże się, że indeksy giełdowe to nieocenione źródło wiedzy o rynku. Dzięki nim wiemy, czy na giełdzie przewagę mają byki czy niedźwiedzie.

Na wszystkich giełdach świata inwestorzy mają do dyspozycji tzw. indeksy giełdowe. To wskaźniki, dzięki którym są oni w stanie ocenić ogólną sytuację na giełdzie, a także w poszczególnych grupach spółek i branżach.

Indeksy giełdowy możemy porównać do „worka”. Wrzucamy do niego określoną liczbę spółek według danego kryterium, czyli np. największe spółki na giełdzie lub najmniejsze. Możemy też posłużyć się kluczem branżowym i np. stworzyć indeks dla banków, czy przedsiębiorstw handlowych obecnych na giełdzie.

Indeksowi przypisujemy konkretną wartość początkową, liczoną w punktach, która będzie się zmieniać w zależności od tego, jak dużym zainteresowaniem będą cieszyć się akcje spółek wchodzących w jego skład. Jeżeli ich kusy będą rosły (lub przynajmniej większości z nich), to wówczas również sama wartość indeksu będzie szła w górę. I na odwrót: wyprzedaż akcji spółek spowoduje jego spadek.

Załóżmy, że giełdowe indeksy rosną przed dłuższy czas, co oznacza, że coraz więcej inwestorów kupuje akcje po coraz wyższych cenach. Wtedy mówimy o tym, że na giełdzie panuje hossa. Gdy jest odwrotnie i kursy akcji, a za nimi indeksy, spadają, to wówczas mamy do czynienia z bessą.

Czy wiesz, że... Byk i niedźwiedź, to dwa niezwykle istotne dla giełdowych emocji zwierzęta. Podczas hossy mówi się, że na giełdzie dominują byki. Za bessę odpowiadają niedźwiedzie. Nie wiadomo do końca, skąd wzięła się taka symbolika. Według jednej z interpretacji stało się tak, dlatego, że byki atakując podnoszą rogi z dołu do góry. Niedźwiedź z kolei uderza łapą z góry na dół. Te dwa określenia stosuje się też do samych inwestorów. W zależności od sposobu podejścia do inwestowania możesz być bykiem lub niedźwiedziem.

Zasada działania indeksów wydaje się więc dość prosta. Tylko po co nam taka wiedza? Bo na podstawie zachowania giełdowych wskaźników inwestor jest w stanie ocenić sytuację w danej grupie spółek lub branży. To z kolei pomoże mu podjąć decyzję, czy kupić akcje jednej bądź kilku z nich.

Ważne indeksy na GPW

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - to najstarszy indeks GPW obliczany od pierwszej sesji, a więc od 16 kwietnia 1991 roku. Dziś są w nim notowane wszystkie spółki z rynku głównego GPW. Tym samym indeks WIG jest podstawowym miernikiem ogólnych nastrojów na giełdzie.

WIG20 - to najważniejszy wskaźnik warszawskiej giełdy. Po raz pierwszy został obliczony 16 kwietnia 1994 roku i wówczas miał wartość tysiąca punktów. Gromadzi 20 największych spółek na GPW. Obecność w nim oznacza dla firmy prestiż i większe zainteresowanie akcjami, np. wśród inwestorów zagranicznych.

mWIG40- notowany na GPW od początku 1998 roku, gromadzi 40 średniej wielkości spółek.

Nie każda spółka może znaleźć się w gronie firm z WIG20 lub mWIG40. Aby tak się stało musi przede wszystkim spełniać 3 warunki:

  • nie może być w stanie upadłości
  • wartość akcji wymienianych w wolnym handlu między inwestorami powinna przekraczać 1 milion euro
  • a do tego liczba akcji w wolnym handlu na giełdzie powinna stanowić co najmniej 10 procent ich ogółu

Gdy wskazane warunki są spełnione, to spółka może znaleźć się w jednym bądź drugim indeksie. Szansa na to jest 4 razy w roku po tzw. rewizjach. Wówczas władze GPW według ściśle określonych kryteriów decydują, w którym indeksie powinna znaleźć się dana spółka.

Czy wiesz, że... Warszawska giełda oblicza ponad 20 różnych indeksów. Wśród nich są m.in. indeksy branżowe (np. WIG Banki, WIG Spożywczy), ale też np. indeks spółek ukraińskich (WIG Ukraine) lub indeks spółek regularnie wypłacających dywidendę (WIG Div). Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie spółki wchodzą w skład poszczególnych indeksów i jak dokładnie oblicza się ich wartość, wszystkie informacje znajdziesz na stronie GPW: gpw.pl

Czy wiesz, że... Indeksy giełdowe narodziły się na giełdzie w USA. Pierwszy indeks stworzyli Charles Dow i Edward Jones w 1884 roku. Ich celem było stworzenie miernika pokazującego ogólne nastroje na giełdzie. Od ich nazwisk wziął nazwę najbardziej prestiżowy indeks nowojorskiej giełdy Dow Jones.

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.