W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

O czym spółki giełdowe muszą mówić?

Obowiązki informacyjne spółek

Jako posiadacz akcji spółki masz prawo do tego, by wiedzieć o niej jak najwięcej. Warto z tego korzystać. W jaki sposób?

Obowiązujące w Polsce przepisy szczegółowo regulują zasady, których powinna trzymać się spółka, by przekazać inwestorom wszystkie wymagane informacje na swój temat. Na końcu tego tekstu znajdziesz listę najważniejszych przepisów, do których warto zajrzeć.

Generalnie dla inwestora liczą się dwie podstawowe sprawy:

1. Dostęp do informacji na temat wyników finansowych spółki - firma notowana na giełdzie ma obowiązek publikowania swoich wyników finansowych. Dowiesz się z nich ile zarobiła lub straciła, czy zwiększa sprzedaż, a więc czy masz szansę, by kurs jej akcji na giełdzie rósł.

Spółka ma obowiązek publikować wyniki w raportach co kwartał, a także w opracowaniach półrocznych i rocznych. Zgodnie z przepisami na publikację raportu kwartalnego ma dokładnie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego (najczęściej pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, ale są wyjątki). Na raport roczny ma z kolei 80 dni od zakończenia roku, a na półroczny dwa miesiące od końca pierwszego półrocza.

Gdzie szukać raportów finansowych? Po wejściu na stronę internetową spółki poszukaj zakładki „relacje inwestorskie”. Tam znajdziesz aktualne i poprzednie raporty do pobrania. Publikowane raporty wszystkich spółek dostępne są także na stronie www.gpwinfostrefa.pl.

2. Bieżące informacje ze spółki - zasady ich przekazywania regulują przepisy, a podmiotem, który pilnuje, żeby spółki ich przestrzegały jest Komisja Nadzoru Finansowego. Może nałożyć na spółkę karę finansową, jeżeli jej władze nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec inwestorów.

Spółka ma obowiązek informować np. o kontraktach, które podpisuje, czy też o zmianach w zarządzie. Odpowiednie informacje trafiają do specjalnego systemu zwanego ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji). Podobnie jak raporty okresowe, raporty bieżące można znaleźć m.in. na ich stronie internetowej w zakładce „relacje inwestorskie” oraz na stronie www.gpwinfostrefa.pl.

By dowiedzieć się więcej, warto zajrzeć do tych przepisów: - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Plik PDF) - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Plik PDF)

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.