W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako akcjonariusz sprzedający oraz Spółka jako emitent będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pocztowy.pl), jak również zostanie on udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Gieldowy.pocztowy

Trwa czas wypłaty dywidend. Jak załapać się do udziału w zyskach spółki?

Koncern energetyczny Tauron, którego akcje w 2010 roku można było kupić w ramach programu „Akcjonariat Obywatelski”, już 12 sierpnia wypłaci dywidendę. Co to znaczy?

Obecnie wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie trwa okres wypłacania dywidend posiadaczom akcji. To dla nich ważny czas, bo pokazuje, że jako akcjonariusze mają oni prawo nie tylko do korzystania ze wzrostu wartości akcji (jeżeli kurs idzie w górę), ale również do corocznego udziału w tym, co spółka zarobiła, czyli w jej zyskach.

Wytłumaczmy to na przykładzie spółki Tauron.

Już 12 sierpnia na rachunki maklerskie posiadaczy akcji Tauronu trafi określona suma pieniędzy, zależna od liczby posiadanych przez nich akcji. Będzie to 15 groszy na każdą akcję. A więc jeżeli akcjonariusz Tauronu ma np. 1.000 akcji spółki, dostanie 150 złotych.

Ten „bonus” to tzw. dywidenda. W ubiegłym roku Tauron zarobił bowiem ponad 1 miliard złotych i część tej sumy (dokładnie 262,8 miliona złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Kwotę na akcję oblicza się dzieląc całkowitą sumę dywidendy przez liczbę akcji.

Czas na ważną uwagę. Jeżeli czytając ten tekst jeszcze przed 12 sierpnia zdecydujesz się na zakup akcji Tauronu, już nie dostaniesz dywidendy. Powodem jest to, że co roku akcjonariuszy - którzy dostaną swój udział w zyskach - ustala się w tzw. dniu dywidendy. W tym roku wypadł on 22 lipca. Kto miał tego dnia zaksięgowane akcje Tauronu na swoim rachunku, ten dostanie dywidendę.

Uwaga: W powyższym zdaniu ważne jest słowo „zaksięgowane”. Oznacza ono, że akcji nie można kupić w dniu dywidendy, a najpóźniej dwa dni wcześniej. Wynika to z zasad rozliczeń transakcji na polskiej giełdzie (T+2), o którym pisaliśmy tutaj

Może więc nasunąć się pytanie o to skąd wiedzieć, czy przede wszystkim dana spółka wypłaci w danym roku dywidendę i kiedy trzeba mieć jej akcje, by ją dostać. Nie ma innej możliwości jak śledzenie bieżących informacji ze spółki, np. w portalach ekonomicznych, bądź na jej stronie internetowej (z reguły w zakładkach „relacje inwestorskie”).

Warto również pamiętać, że sama giełda prowadzi indeks spółek dywidendowych WIG-div. W jego skład wchodzi 30 spółek, które regularnie dzielą się z akcjonariuszami swoimi zyskami. Jego skład można znaleźć na stronie GPW tutaj

Wśród spółek ze wspomnianego wyżej indeksu znajdziemy kilka, których akcje można było kupować w ramach „Akcjonariatu Obywatelskiego”. Obok Tauronu to np. PZU, Energa i GPW.

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco — zapisz się na newsletter

Twój e-mail
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, zwany dalej Bankiem. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu przesyłania informacji edukacyjnych oraz handlowych za pomocą poczty elektronicznej.